Contractenrecht Advocaten

Het vastleggen van afspraken in een contract is zeer gangbaar in Nederland. Contracten kunnen worden afgesloten tussen particulieren onderling, tussen bedrijven en tussen een bedrijf en particulier. Door deze afspraken duidelijk vast te leggen worden er een hoop geschillen voorkomen. Toch is de inhoud van een contract niet altijd geheel duidelijk, omdat er toch vaak onduidelijkheden kunnen ontstaan over de gemaakte afspraken in het contract. Contractenrecht advocaten zijn gespecialiseerd in het contractenrecht en kunnen jou als bedrijf of particulier ondersteunen bij contractenrecht vraagstukken.

Wat staat er doorgaans in een contract?

In een contract komt een overeenkomst tot stand. In deze overeenkomst staan zaken waaraan voldoen moet worden, wederzijdse afspraken, zaken die nageleefd moeten worden en eventueel afspraken bij het niet nakomen van afgesproken zaken. Bij het opstellen en beoordelen van zulke contracten ontstaat er vaak onduidelijkheid over de inhoud en interpretatie van het contract. Bij het opstellen van een contract is het dus zeer belangrijk dat een deskundige contractenrecht advocaat deze opstelt en/of beoordeeld.

Verschillende soorten overeenkomsten in het contractenrecht

Elke afspraak die bedrijven en/of particulieren met elkaar maken, is in principe een overeenkomst. Het overeenkomstenrecht is dan ook een zeer breed rechtsgebied die een groot aantal soorten contracten behelst. Mocht je problemen op wat voor manier dan ook met een contract ervaren, raden wij ten zeerste een advocaat aan die zich hierin heeft gespecialiseerd. Om je een indruk te geven van de verschillende soorten contracten, vind je hieronder een aantal vaak voorkomende overeenkomsten.

Contract opstellen, wijzigen en/of beoordelen

Een contract dient natuurlijk altijd te voldoen aan de Nederlandse wet. Steeds weer hetzelfde contract hergebruiken kan dus voor problemen zorgen door de veranderende wet- en regelgeving. Dit kan er voor zorgen dat een overeenkomst niet rechtsgeldig is en dus niet meer van toepassing is op de huidige situatie. Het is dus bij het opstellen van een contract zeer belangrijk dat er gekeken wordt naar de huidige wet- en regelgeving. Als een contract wordt beoordeeld zal er dus ook altijd gekeken worden naar de Nederlandse regels en wetgeving. Dezelfde situatie geldt voor de wens om een contract te wijzigen. Een gespecialiseerde contractenrecht advocaat zal het best in staat zijn om een contract op te stellen, te wijzigen en/of te beoordelen.

Wanneer schakelt u een contractenrecht advocaat in?

Bij geschillen over het contract zal er altijd worden gekeken naar de inhoud van het geldende contract. Vaak wordt er in de zakelijke wereld gewezen naar de algemene voorwaarden van het bedrijf. Bij contracten tussen particulieren is de inhoud leidend. Deze kan verschillend worden geïnterpreteerd, waardoor er vaak een deskundige contractenrecht advocaat vereist is om het contract te laten toetsen. Schroom dan ook niet om bij een geschil of onduidelijkheid in een overeengekomen contract een advocaat in te schakelen. Naast dat het contract getoetst kan worden op rechtsgeldigheid, kan een contractenrecht advocaat ook een contract wijzigen en/of opstellen. De advocaat kan je desnoods bijstaan tot in de rechtszaal.