Advocaat Contractenrecht Haarlem

Contractenrecht advocaten Haarlem

Het contractenrecht komt in Haarlem vaker voor dan je denkt. Door afspraken vast te leggen in een contract kunnen er problemen en geschillen voorkomen worden en zijn alle partijen bekend met de inhoud van het overeengekomen contract. Zowel particulieren en bedrijven in Haarlem komen regelmatig in aanraking met allerlei soorten contracten. Zo krijgen particulieren te maken met bijvoorbeeld huurcontracten, koopcontracten, samenlevingscontracten en bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Bedrijven daarentegen hebben vaak met heel andere soorten contracten te maken. Een paar voorbeelden zijn algemene voorwaarden, koopovereenkomsten en bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten. Het komt nog wel eens voor dat er geschillen ontstaan over een contract in Haarlem. Het is dan zaak om je tijdens een geschil te laten ondersteunen door een contractenrecht advocaat in Haarlem. Zowel bedrijven als particulieren kunnen gebruik maken van de deskundigheid van een overeenkomsten advocaat in Haarlem.

Inhoud van een overeenkomst in Haarlem

De overeenkomst komt tot stand door het aangaan van een contract. De inhoud van een contract heeft vaak betrekking tot de gemaakte afspraken die jullie zijn samengekomen. Denk aan betalingstermijn, de voorwaarden die van toepassing zijn, wat gebeurt er als er niet voldaan wordt aan afspraken en wat jullie van elkaar verwachten. Contracten in Haarlem kunnen worden afgesloten tussen particulieren, tussen verschillende ondernemingen, maar natuurlijk ook tussen een onderneming en particulier in Haarlem. De inhoud van een contract is dus ook erg afhankelijk van het type contract.

Verschillende soorten overeenkomsten in het contractenrecht

Alle gemaakte afspraken tussen particulieren en/of ondernemingen staan in principe in een overeenkomst. Je kunt je dan ook wel voorstellen dat het contractenrecht in Haarlem een groot rechtsgebied is met een groot aantal soorten overeenkomsten. Deze zijn in principe wel op te delen in zakelijke contracten en particulieren overeenkomsten, natuurlijk worden deze contracten ook tussen bedrijven en particulieren afgesloten.

Veel voorkomende zakelijke contracten

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Aannemingsovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • Arbeidsovereenkomst
 • Concurrentiebeding
 • Distributieovereenkomst
 • Franchiseovereenkomst
 • Koopovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Overnamecontract
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • VOF contract

Veel voorkomende overeenkomsten voor particulieren

 • Arbeidscontract
 • Bemiddelingsovereenkomst
 • Bruikleenovereenkomst
 • Huurcontract
 • Koopovereenkomst
 • Leningsovereenkomst
 • Onderhoudscontract
 • Onderhuurcontract
 • Samenlevingscontract
 • Vaststellingsovereenkomst

Contract opstellen, beëindigen, wijzigen of controleren

Als je een contract wilt laten opstellen, beëindigen, wijzigen of controleren in Haarlem komt er een hoop op je af. Vaak is juridische kennis vereist om een overeenkomst zo goed mogelijk op te stellen of te beëindigen. Waarschijnlijk ondervind je als leek problemen als je een contract wilt wijzigen of controleren. Het is dan ook verstandig om in deze gevallen je te laten bijstaan door een deskundige en gespecialiseerde overeenkomsten advocaat in Haarlem. Helaas ontstaan er regelmatig geschillen omtrent de inhoud van een overeenkomst en de wederzijdse verplichtingen. Door dit zo goed mogelijk als ondernemer dicht te timmeren, is het inschakelen van een deskundige contractenrecht advocaat in Haarlem vaak geen overbodige luxe. Als particulier sta je vaak tegenover bedrijven, ook in dat geval is het zeer verstandig om je te laten bijstaan door een overeenkomstenrecht advocaat.

Advocaten contractenrecht Haarlem

Het is natuurlijk van belang dat het contract wel is afgesloten rekening houdende met de huidige Nederlandse wet. Heb je twijfels of je contract hieraan wel voldoet of wil je de overeenkomst graag laten beoordelen? Advocaten contractenrecht in Haarlem zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving in Nederland. Hierdoor ben je altijd verzekerd van de beste juridische hulp en kan de advocaat bepalen of je in je recht staat of juist niet. Je kunt dan ook een overeenkomsten advocaat in Haarlem inschakelen voor het toetsen van de rechtsgeldigheid van allerlei soorten contracten.