Agentuurovereenkomst

Wat is een agentuurovereenkomst?

Een onderneming (in een agentuurovereenkomst vaak genoemd als principaal) heeft vaak personeel in dienst die de producten van het bedrijf aan de man brengt. Met deze werknemers heeft het bedrijf een arbeidsovereenkomst. Via een agentuurovereenkomst kan de onderneming ervoor kiezen om andere verkopende partijen (handelsagenten) in te zetten om de producten of diensten te verkopen. Vaak is een agentuurovereenkomst op commissiebasis, de verkoper krijgt dus provisie op de verkoop van het product, dienst of op de service van de onderneming. De afspraken hierover staan in een agentuurovereenkomst. Een agentuurovereenkomst is eigenlijk een combinatie van een bemiddelingsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht.

Inhoud agentuurovereenkomst

  • Gegevens van de principaal
  • Gegevens van de handelsagent (+ soort rechtspersoon)
  • Soort overeenkomst
  • Welke provisie staat er tegenover
  • Speciale voorwaarden
  • De looptijd van de overeenkomst
  • Is er sprake van exclusiviteit
  • Eventueel een concurrentiebeding
  • Eventuele retournering van goederen
  • Hoe kan de overeenkomst beëindigt worden

Agentuurovereenkomst opstellen

Om een agentuurovereenkomst op te stellen gelden er speciale regels. Vaak is het contractenrecht van toepassing op dit soort overeenkomsten. Een contractenrecht advocaat is dan ook de aangewezen persoon om je helpen bij het opstellen van een agentuurovereenkomst. Online vind je vaak gratis modellen die je als leidraad kunt gebruiken. Deze zijn nogal eens verouderd, waardoor deze niet rechtsgeldig zijn. Gebruik je zo een modelovereenkomst? Laat deze dan beoordelen door een deskundige advocaat.

Agentuurovereenkomst beëindigen of wijzigen

Een agentuurovereenkomst wordt gezien als elke andere overeenkomst. De agentuurovereenkomst kan dus beëindigt worden met wederzijds goedvinden, opzegging met inachtneming van de opzegtermijn, ontbinding via de rechter (vaak bij geschillen of onenigheid tussen verkoper en onderneming) of als de contractduur is afgelopen. Het contractenrecht laat ook toe dat er eventuele wijzigingen optreden in de overeenkomst. Hier zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden voor. Wil je een agentuurovereenkomst wijzigen? Benader dan een deskundige advocaat.