Arbeidsovereenkomst

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Als je in dienst gaat bij een bedrijf krijg je vaak een arbeidsovereenkomst voorgeschoteld. In een arbeidscontract staan de afspraken tussen werkgever en werknemer. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er tegen betaling werkzaamheden worden verricht. Een arbeidscontract is altijd schriftelijk opgesteld en dient door beide partijen getekend te worden om rechtsgeldig te zijn. De afspraken van de overeenkomst dienen gelijkwaardig of beter te zijn dan de wet of de geldende cao. Er zijn verschillende soorten arbeidscontracten, zo is er een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd, 0-uren contract of bijvoorbeeld een fulltime of parttime arbeidsovereenkomst.

Inhoud van een arbeidscontract

In een arbeidsovereenkomst dienen een aantal zaken te staan. De werkgever is verplicht om binnen één maand van indiensttreding je schriftelijk op de hoogte te stellen van de wederzijdse verplichtingen. Onderstaande gegevens dienen in ieder geval in de arbeidsovereenkomst te staan.

 • Naam + woonplaats van jou en de werkgever
 • De werklocatie
 • De functie van werknemer
 • Ingangsdatum van indiensttreding
 • Bij een tijdelijk contract dient de duur van het contract vermeld te zijn
 • Hoogte van het salaris en de datum van de betaling van het salaris
 • Aantal uur werk (kan per week of dag)
 • In geval een proeftijd, hoe lang de proeftijd duurt
 • Vakantietoeslag
 • Aantal vakantiedagen
 • Duur van opzegtermijn
 • Eventuele pensioenregeling
 • Als er een cao van toepassing is dient deze ook opgenomen te worden in de overeenkomst

Geschil over arbeidsovereenkomst

Het komt natuurlijk voor dat er een geschil is over het arbeidscontract. De meeste geschillen ontstaan over verzuim, verstoorde werkrelatie, andere interpretatie van de arbeidsovereenkomst, geschil over de arbeidsvoorwaarden en zo zijn er nog talloze redenen voor geschillen omtrent de arbeidsovereenkomst. Als je een arbeidscontract geschil hebt, wil je natuurlijk weten of je het aan het juiste eind hebt en of je juridisch sterk staat. Hierdoor is het verstandig om een gespecialiseerde arbeidsovereenkomst advocaat in te schakelen om je bij te laten staan. Dit geldt voor zowel werkgevers en werknemers. Een arbeidscontract advocaat is op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en kan je informeren over het dossier. Er kan ook gekozen worden voor mediation, een advocaat of mediator zal dan bemiddelen tussen de twee partijen.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Ben je werkgever en wil je een arbeidsovereenkomst opstellen? Je dient dan rekening te houden met de Nederlandse wet en eventueel de geldende cao. Op deze juridische rompslomp zit je als werkgever vaak niet te wachten, waardoor veel ondernemers ervoor kiezen om het opstellen van het arbeidscontract uit te besteden aan een advocaat. Als je het arbeidscontract op een later moment wilt hergebruiken voor een andere werknemer, kan het voorkomen dat het contract niet geldig is wegens veranderende regels. Laat in dat geval de arbeidsovereenkomst toetsen door een gespecialiseerde arbeidscontract advocaat.

Arbeidscontract wijzigen

Werkgevers kunnen niet zonder enige reden een arbeidsovereenkomst wijzigen. Voor de rechtsgeldigheid van de aangepaste arbeidsovereenkomst dient deze op zijn minst getekend te worden door de werknemer. Aan het wijzigen van een arbeidsovereenkomst zitten nogal wat haken en ogen. De huidige regelgeving is natuurlijk van toepassing en de mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de situatie van het bedrijf en het soort contract. Wil je een arbeidscontract aanpassen? Laat de wijzigingen dan toetsen door een deskundige advocaat contractenrecht.

Arbeidsovereenkomst beëindigen

Het beëindigen van een arbeidscontract wordt steeds moeilijker door de wet- en regelgeving. Er kunnen natuurlijk diverse redenen zijn om een arbeidscontract te laten beëindigen. Veel voorkomend is dat het bedrijf in financiële problemen zit, er een verstoorde werkrelatie is of als er afspraken niet worden nagekomen. De werknemer is goed beschermt door de Nederlandse wet, waardoor het als werkgever verstandig is om een dossier op te bouwen en in overleg met een arbeidscontract advocaat het contract te laten beëindigen. Ben je het niet eens met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst? Schakel dan een arbeidsovereenkomst advocaat in om je te laten bijstaan.