Bemiddelingsovereenkomst

Wat is een bemiddelingsovereenkomst?

Het bemiddelen tussen 2 partijen komt in Nederland vaak voor. Denk aan een makelaar, mediator of bijvoorbeeld een zaakwaarnemer of assurantiebureau. In een bemiddelingsovereenkomst worden een aantal verplichtingen opgenomen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Vaak is dit dus een zakelijke dienstverlening en kan deze dus ook op verschillende manieren plaatsvinden. De opdrachtgever zoekt naar een bemiddelaar en afspraken worden hierover vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst. Door een bemiddelingsovereenkomst op te stellen is het voor beide partijen duidelijk wat er van elkaar verwacht wordt en kunnen er bepalingen opgenomen worden die eventuele geschillen voorkomen.

Wat staat er in een bemiddelingsovereenkomst?

Een bemiddelingsovereenkomst is een schriftelijk document. In een bemiddelingsovereenkomst staan afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Het is natuurlijk mogelijk om je eigen wensen op te laten nemen in zo een overeenkomst. Onderstaande zaken dienen er minimaal in te staan.

  • De betrokken partijen
  • Wat wordt er verwacht van de bemiddelaar
  • Welke vergoeding staat hier tegenover
  • Voorwaarden van beëindiging van de overeenkomst
  • Looptijd van de overeenkomst
  • Eventuele aansprakelijkheidsstellingen

Bemiddelingsovereenkomst opstellen, wijzigen of beëindigen?

Een deskundige contractenrecht advocaat kan je bijstaan voor het opstellen, wijzigen of beoordelen van de bemiddelingsovereenkomst. Daarnaast kan je een advocaat natuurlijk inschakelen bij eventuele geschillen en/of onduidelijkheden die zich kunnen voordoen tussen de twee partijen. De bemiddelingsovereenkomst advocaat is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving.