Bruikleenovereenkomst

Wat is een bruikleenovereenkomst?

Bij een bruikleenovereenkomst mag er geen tegenprestatie plaatsvinden. Dit is ook direct het grote verschil tussen een bruikleenovereenkomst ten opzichte van bijvoorbeeld een huurcontract. Leen je bijvoorbeeld je auto uit, leen je een machine uit aan een ander bedrijf of leen je bed van iemand? Voor al deze gevallen kan je gebruik maken van een bruikleencontract, hierdoor verzeker je dat je je uitgeleende product in dezelfde staat terugkrijgt. De afspraken hierover worden in deze overeenkomst vastgelegd.

Wat staat er in een bruikleenovereenkomst?

De inhoud van de bruikleenovereenkomst is afhankelijk van de zaken die jij er in wilt hebben. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als het product kapot gaat? Wil je liever niet dat iemand anders het uitgeleende gebruikt dan degene aan wie je het product uitleent? Hoelang wil je het product uitlenen? Dit zijn slechts een aantal voorbeelden die je vast kunt leggen in een bruikleencontract. Hieronder vind je een aantal veel voorkomende zaken die in zo een contract staan.

  • Naam van uitlener en lener
  • Wat is het product
  • Zijn er al beschadigingen, zo ja welke
  • Uitleg over het gebruik van het uitgeleende
  • Hoe dient het uitgeleende product opgeslagen te worden
  • Mogen andere gebruik maken van het uitgeleende product
  • Wat gebeurt er bij diefstal of schade
  • Hoelang is de periode van de bruikleenovereenkomst (ingangsdatum en einddatum)
  • Handtekening van lener en uitlener

Bruikleenovereenkomst geschillen

Het kan natuurlijk voorkomen dat er een geschil ontstaat met betrekking tot het bruikleencontract. Zo kan er een geschil ontstaan over schade, kan de lener het product eerder terugeisen of bijvoorbeeld als de uitlener het niet eens met hoe het product gebruikt wordt. Het best is natuurlijk om dit in samenspraak op te lossen. Komen jullie er niet uit of ben je het oneens met de geboden oplossing? Dan kan je een contractenrecht advocaat benaderen of in het speciaal een bruikleenovereenkomst advocaat. De advocaat is op de hoogte van de wet- en regelgeving en kan je zo het best bijstaan.

Bruikleenovereenkomst opstellen of wijzigen?

Voor het opstellen van een bruikleenovereenkomst zijn er online een aantal modelcontracten die je kunt gebruiken. Dit is voor simpele artikelen makkelijk en snel te regelen. Wil je graag een bruikleenovereenkomst opstellen met specifieke eisen en die alles behelst? Dan moet je toch echt naar een advocaat die de bruikleenovereenkomst opstelt. Zodra de bruikleenovereenkomst gesloten is kan deze niet zo makkelijk gewijzigd worden. Een advocaat kan toetsen of de gewenste wijzigingen mogelijk zijn. Het best kan je natuurlijk in samenspraak met de tegenpartij eruit komen.