Concurrentiebeding

Wat is een concurrentiebeding?

Als je een arbeidscontract afsluit is de kans groot dat hier een concurrentiebeding in is opgenomen. Dit houdt in principe in dat je werkgever na afloop van de arbeidsovereenkomst je belet om dezelfde functie voor een andere werkgever te doen. Het concurrentiebeding is altijd voor een bepaalde periode na afloop van je contract en heeft dus invloed op je verdere werk carrière. Ook als je zelf een bedrijf wilt oprichten in dezelfde branche geldt dit beding. Het concurrentiebeding geldt alleen voor vaste contracten, bij tijdelijke contracten is het concurrentiebeding niet rechtsgeldig.

Wat staat er meestal in een concurrentiebeding?

Het concurrentiebeding bevat eisen van de werkgever, waar de werknemer zich aan dient te houden als het arbeidsverband stopt. De volgende zaken staan meestal beschreven in een concurrentiebeding:

  • Type werkzaamheden
  • Voor welke branche het beding geldt
  • De regio (plaats) van het beding
  • De duur van het concurrentiebeding na afloop van het contract
  • Eventuele boete bij het niet nakomen van concurrentiebeding

Als werkgever een concurrentiebeding toevoegen aan het arbeidscontract

Veel werkgevers kiezen ervoor om een concurrentiebeding op te nemen in het arbeidscontract. Hiermee willen zij voorkomen dat een werknemer met bedrijfsgevoelige informatie overstapt naar een concurrent of voor zichzelf gaat beginnen.

Ben je als werknemer oneens met het concurrentiebeding?

Als je als werknemer het concurrentiebeding niet accepteert, kun je natuurlijk simpelweg de arbeidsovereenkomst niet tekenen. Hierdoor loop je misschien wel je droombaan mis. Probeer daarom altijd om het zo aan te passen dat je hiermee wel akkoord wilt gaan. Is de duur van het beding te lang? Ben je het niet eens met de regio voor waar het beding geldt? Worden de werkzaamheden te breed aangegeven? Maak dit bespreekbaar bij je werkgever en probeer er samen uit te komen.

Concurrentiebeding advocaat

Een advocaat kan het concurrentiebeding opstellen, maar kan ook beoordelen of het concurrentiebeding rechtsgeldig is. Heb je vragen over de inhoud van een concurrentiebeding? Schakel dan een gespecialiseerde advocaat contractenrecht in.