Distributieovereenkomst

Wat is een distributieovereenkomst?

Het is voor bedrijven niet altijd mogelijk om zelf de eigen producten te distribueren. Vaak wordt er dan gekozen om gebruik te maken van een distributeur(persoon of bedrijf die de service, dienst of artikel levert aan de klant). Afspraken tussen een leverancier van een bepaalde service, dienst of artikel en een distributeur worden vastgelegd in een distributieovereenkomst. Vaak houdt dit in dat de leverancier toestemming geeft aan de distributeur om het product, service of dienst te verkopen, al dan niet in een bepaald gebied. Het grote verschil met een agentuurovereenkomst is dat in een agentuurovereenkomst de agentuur niet op eigen naam het product verkoopt. Een distributieovereenkomst is niet geregeld in de Nederlandse wet, waardoor het algemene contractenrecht geldt.

Wat staat er in een distributiecontract?

Afspraken tussen de leverancier en distributeur dienen vastgelegd te worden om geschillen te voorkomen. Een aantal veel voorkomende zaken worden hieronder vermeld:

  • Naam van leverancier en distributeur
  • De tijdsduur van het distributiecontract
  • Welke prijzen worden er gerekend
  • Afspraken over afname
  • Eventuele exclusiviteit en concurrentiebeding
  • Hoe kan de distributieovereenkomst beëindigt worden

Dit zijn slechts een aantal inhoudelijke zaken die kunnen worden opgenomen. Daarnaast kunnen er afspraken worden gemaakt over promotie, geheimhouding, flexibiliteit, opzegtermijn en eventuele afspraken over geschillen die kunnen ontstaan.

Distributieovereenkomst opstellen

Er is geen geldende wet- en regelgeving op het gebied van distributieovereenkomsten. Het is daarom verstandig om een distributieovereenkomst op te laten stellen door een deskundige contractenrecht advocaat. De brede inhoud en specifieke wensen maken het opstellen van een distributiecontract niet eenvoudig. Juridische kennis is dus vereist!

Distributiecontract beëindigen

Het beëindigen van een distributiecontract is natuurlijk het makkelijkst in goed overleg met wederzijds goedvinden. Helaas kunnen er situaties ontstaan, waardoor de leverancier of de distributeur ervoor kiest om de overeenkomst te beëindigen. Het ontbinden van een distributieovereenkomst is alleen mogelijk als er aantoonbaar een tekortkoming heeft plaatsgevonden of als één van de partijen nalatig is geweest. Zijn er afspraken gemaakt over het stopzetten van het contract of is er een opzegtermijn besproken? Dan kunnen leveranciers en distributeurs natuurlijk hier gebruik van maken. Uiteraard kun je altijd een gespecialiseerde distributieovereenkomst advocaat de zaak laten beoordelen en je zo juridisch te laten informeren.