Huurcontract

Wat is een huurcontract?

Een huurcontract kan worden afgesloten voor een woning, winkelruimte of bijvoorbeeld voor het huren van een auto. Het huurcontract bevat afspraken tussen de huurder en verhuurder, denk bijvoorbeeld aan de huurprijs, omschrijving van het gehuurde product of woon en winkelruimte en de voorwaarden van de huurafspraak. In bijna alle gevallen wordt een huurovereenkomst schriftelijk overeengekomen en dient dus door beide partijen ondertekend te worden. Ook al komt het een stuk minder voor en is de kans op geschillen en onduidelijkheden groter, maar een huurcontract kan ook mondeling worden overeengekomen. Zorg er wel voor dat als je huurovereenkomst mondeling overeenkomt dat er wel een getuige bij is. Krijg je te maken met een huurovereenkomst voor een roerende zaak (auto, vaartuig, fiets etc.) of onroerende zaak (huis, winkelruimte, vakantiewoning etc.)? Dan kan je deze laten toetsen door een gespecialiseerde advocaat.

Inhoud van een huurovereenkomst

In de overeenkomst van huur dienen onderstaande zaken vermeld te staan. Daarnaast is het huurcontract natuurlijk afhankelijk van de verhuurde roerende of onroerende zaak, waardoor logischerwijs huurovereenkomsten kunnen verschillen.

 • Naam + adresgegevens van huurder
 • Naam + adresgegevens van verhuurder
 • Huurprijs + eventuele extra bijkomende kosten
 • Eventuele borgprijs
 • Omschrijving van de roerende of onroerende zaak
 • Ingangsdatum van de huurovereenkomst
 • Als er sprake is van een einddatum waarop de huur eindigt, dient deze ook vermeld te zijn
 • Wijze van betalen en betaaldatums
 • Informatie over de onderhoudsplicht
 • Regels en voorwaarden van de huur
 • Handtekening van verhuurder en huurder

Huurcontract opstellen

Wil je een huurcontract opstellen? Online vind je veel huurovereenkomst voorbeeldmodellen die je kunt downloaden en vervolgens kunt aanpassen naar de persoonlijke situatie. Dit is een goedkope manier om een huurovereenkomst op te stellen, let wel dat er snel problemen kunnen voorkomen. De wet- en regelgeving is constant in beweging, waardoor er regelmatig wijzigingen voorkomen die niet altijd zijn meegenomen in deze gratis voorbeeldcontracten. Laat daarom altijd het huurcontract toetsen door een gespecialiseerde contractenrecht advocaat. Deze is op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en kan je het best informeren over de inhoud van de overeenkomst. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het huurcontract op te laten stellen door een huurcontract advocaat om zo het best beschermd te zijn tegen eventuele geschillen en de zaken er in op te laten nemen die voor jou belangrijk zijn.

Huurovereenkomst beoordelen/toetsen

Krijg je een huurovereenkomst voorgeschoteld en wil je deze laten beoordelen? Het is een verstandige keuze om voordat je tekent de huurovereenkomst te laten beoordelen. Zo weet je direct of er geen kleine lettertjes zijn die nadelig zijn of dat je ergens mee akkoord gaat wat je eigenlijk niet wilt. Als verhuurder wil je misschien de huurovereenkomst vaker gebruiken voor andere huurders. Dit is natuurlijk mogelijk, maar let wel dat er na verloop van tijd wijzigingen ontstaan in de Nederlandse wet- en regelgeving, waardoor het huurcontract ongeldig kan worden verklaard met alle risico’s van dien. Laat daarom eens in de zoveel tijd de huurovereenkomst toetsen.

Huurcontract wijzigen

Is de situatie gewijzigd en wil je de huurovereenkomst wijzigen? Als huurder kan je de wijzigingen aanhangig maken bij de verhuurder en het huurcontract aanpassen. Vaak is een wijziging in het huurcontract voor de verhuurder ingewikkelder. Bespreek de wijzigingen in de huurovereenkomst met een huurovereenkomst advocaat als dit grote wijzigingen met zich mee brengt. Ben je het oneens met een wijziging? Ook dan kan je een huurcontract advocaat inschakelen.

Huurcontract ontbinden

In een huurcontract is er vaak een opzegtermijn opgenomen, dit is afhankelijk wat er in de huurovereenkomst hierover is afgesproken. Komt de huurder de afspraken jegens de verhuurder niet na of wordt er niet gehouden aan de huisregels? Dan is het mogelijk om het huurcontract te ontbinden, dit kan natuurlijk niet zomaar. Er zijn verschillende redenen om een huurovereenkomst te beëindigen, een veranderende persoonlijke situatie (overlijden, trouwen etc), wanprestatie, verzuim, betalingsachterstand en illegale onderhuur zijn slechts een aantal voorbeelden waarom een huurcontract kan worden ontbonden. Ben je het er niet mee eens dat de huurovereenkomst beëindigd wordt of wil je weten wat de mogelijkheden zijn om het huurcontract met de huurder te ontbinden? Neem in dat geval contact op met een huurcontract advocaat om je te laten bijstaan.

Huurovereenkomst advocaat

Een contractenrecht advocaat kan je dus inschakelen voor allerlei soorten zaken met betrekking tot huur en verhuur. Bij geschillen omtrent de huurovereenkomst, maar dus ook voor het opstellen, beoordelen, wijzigen en ontbinden van een huurcontract. Huurovereenkomst advocaten hebben zich gespecialiseerd in het huurrecht en weten precies van de hoed en de rand.