Onderhoudscontract

Wat is een onderhoudscontract?

In een onderhoudscontract worden afspraken gemaakt door de afnemer en de leverancier om onderhoudswerkzaamheden te laten doen die beschreven staan in de onderhoudsovereenkomst. Dit kan gelden voor verschillende bedrijfstakken, denk aan bedrijven die speciale machines ontwikkelen of bijvoorbeeld computerbedrijven die software aanbieden. In een onderhoudscontract worden afspraken gemaakt over de inhoud van het onderhoud, wanneer het onderhoud wordt gedaan (periodiek of alleen bij problemen), welke vergoeding hier tegenover staat en op welke voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van de overeenkomst. Je kan dus wel stellen dat een onderhoudscontract een soort abonnement is met wederzijdse verplichtingen.

Inhoud van een onderhoudsovereenkomst

Het verschilt natuurlijk nog al wat de inhoud van het onderhoudscontract behelst. Het kan een vrij simpel contract zijn, maar kan ook al snel uitmonden dat een groot contract met allerlei bepalingen. Veel voorkomende zaken in een onderhoudsovereenkomst zijn:

  • Afspraken over vergoeding
  • Duur van het contract
  • Afspraken over aansprakelijkheidsstelling
  • Opzegtermijn en beëindigingsdatum
  • Wanneer de leverancier de werkzaamheden verricht

Door duidelijke afspraken hierover vast te leggen in een overeenkomst, is het voor beide partijen duidelijk wat de rechten en plichten zijn.

Onderhoudscontract wijzigen, opstellen en beoordelen

Voor het wijzigen, beoordelen en opstellen van een onderhoudscontract is juridische kennis vereist. Je kan je dan ook voor deze zaken wenden tot een contractenrecht advocaat en specifiek een onderhoudscontracten expert. Door het contract met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving samen op te stellen, zullen er in de toekomst een hoop problemen tussen beide partijen voorkomen worden.

Onderhoudsovereenkomst beëindigen

Wil je een onderhoudscontract beëindigen? Allereerst gelden natuurlijk de afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomst. Toch kan het voorkomen dat je het oneens bent met de geleverde diensten of een ander probleem opspeelt. Laat in dat geval checken door een onderhoudsovereenkomst advocaat of je het onderhoudscontract kunt beëindigen.