Onderhuurcontract

Wat is een onderhuurcontract?

Onderhuur is in Nederland toegestaan mits in het huurcontract staat dat het niet is toegestaan. De Nederlandse wet- en regelgeving staat eigenlijk maar 2 verschillende situaties toe waar een woning onderverhuurd kan worden. De één is dat er een huis gekocht wordt, maar de eigenaar niet direct het huis kan gaan bewonen, de tweede situatie geldt voor een eigenaar die een kamer van zijn woning niet gebruikt en graag een kamer verhuurd aan een ander. De laatste situatie komt vooral vaak voor bij studentenkamers. Uiteraard moet onderverhuren wel goedgekeurd worden door de woningbouwvereniging of de eigenaar van het huis.

Inhoud van een onderhuurcontract

Aan de inhoud van een onderhuurcontract dient door de verhuurder als wel de huurder veel aandacht besteedt te worden. Er dienen dan ook een aantal zaken in de onderhuurovereenkomst opgenomen te worden. Onderstaande zaken zijn belangrijk.

  • Naam van de huurder en verhuurder
  • Begin en einddatum van het onderhuurcontract
  • Huisregels
  • Informatie over de woonruimte
  • Onderhoudsverplichtingen
  • Te betalen bedrag, betaaldatum en eventuele extra kosten
  • Opzegtermijn
  • Handtekeningen + datum van ondertekening

Onderhuurcontract opstellen

Voor het opstellen van een onderhuurcontract is het belangrijk dat de overeenkomst voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Een contractenrecht advocaat is op de hoogte van alle huidige wet- en regelgeving en is dus de aangewezen persoon om je te helpen bij het opstellen van het onderhuurcontract. Uiteraard kun je ook online op zoek naar voorbeeldcontracten, let wel dat je deze laat toetsen door een gespecialiseerde onderhuurcontract advocaat.

Wat zijn de gevolgen van illegale onderverhuur?

Heb je geen toestemming van de eigenaar om een kamer of huis te verhuren? Dan is het illegaal om het huis onder te verhuren! De eigenaar kan u dagvaarden en per direct het huurcontract stopzetten, waardoor je je huis wordt uitgezet. Vraag daarom altijd aan de eigenaar of je de ruimte, kamer, of huis mag doorverhuren.