Overeenkomst van opdracht

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Het verrichten van werkzaamheden wordt vaak geregeld in een overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever heeft werkzaamheden die verricht moeten worden en de opdrachtnemer zal deze werkzaamheden op zich nemen. In een opdrachtovereenkomst dienen de werkzaamheden opgesteld te zijn. Deze werkzaamheden worden uitgezet door de opdrachtgever en de opdrachtnemer dient deze werkzaamheden te verrichten. Deze contracten komen in verschillende situaties voor, zo kan het gaan om een opdracht, een huis dat gebouwd moet worden, iets laten vervoeren of bijvoorbeeld het opdracht geven om iets in bewaring te nemen. Als er geen afspraken worden gemaakt geldt de Nederlandse wet- en regelgeving. In een overeenkomst van opdracht staan de afspraken met wederzijdse goedkeuring. Het dient dan ook door beide partijen getekend te worden. Een overeenkomst van opdracht kan niet gebruikt worden als verkapte arbeidsovereenkomst.

Verplichtingen in een overeenkomst van opdracht

De wederzijdse verplichtingen dienen altijd vermeld te staan in de overeenkomst van opdracht. Door de werkzaamheden duidelijk te beschrijven is het voor beide partijen inzichtelijk wat het contract inhoudt en waar voldaan aan moet worden. Zo zal de opdrachtnemer de werkzaamheden moeten verrichten en dient de opdrachtgever de betaling tijdig te voldoen. Daarnaast kunnen er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld eventuele schade, eventuele onderverdeling van het werk door de opdrachtnemer, eventuele extra kosten en zo zijn er meer zaken die vastgelegd kunnen worden die betrekking hebben tot de opdracht.

Inhoud contract

  • Beschrijving van de opdracht
  • Naam opdrachtgever
  • Naam opdrachtnemer
  • Kosten van de opdracht
  • Eventuele leverdatum
  • Betalingsvoorwaarden
  • Eventuele algemene voorwaarden

Overeenkomst van opdracht opstellen

Voor het opstellen van een opdrachtovereenkomst is het verstandig om dit contract te laten beoordelen door een advocaat. De contractenrecht advocaat kan natuurlijk ook de overeenkomst van opdracht opstellen. Een deskundige overeenkomst van opdracht advocaat kent de wet- en regelgeving en zal rekening houden met jouw wensen en wijzen op eventuele gevaren.

Overeenkomst van opdracht beëindigen

Als een overeenkomst van opdracht door één van de partijen beëindigt wil worden, wordt er in de Nederlandse wet rekening gehouden met redelijkheid en billijkheid. Dit kan natuurlijk leiden tot bijvoorbeeld een schadevergoeding of doorbetaling van loon. Wil jij een overeenkomst van opdracht opzeggen? Een contractenrecht advocaat zal u juridische informatie kunnen geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook als de overeenkomst opgezegd wordt door de opdrachtgever kan je natuurlijk een advocaat inschakelen.