Samenwerkingsovereenkomst

Wat is een samenwerkingscontract?

Als er tussen bedrijven wordt afgesproken om samen te werken, worden de afspraken hieromtrent vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Dit kunnen 2 partijen zijn, maar ook meerdere bedrijven die ervoor kiezen om de krachten te bundelen. In het samenwerkingscontract worden schriftelijk een aantal zaken opgenomen die voor de samenwerkende partijen belangrijk zijn. In dit proces leren jullie elkaar natuurlijk al kennen en komen jullie erachter hoe de samenwerking vorm krijgt. Het is dus zeer belangrijk voor de betrokken partijen om goed na te denken over de overeenkomst en de samenwerking uitvoerig te bespreken, om zo gezamenlijk het beste resultaat te behalen.

Inhoud samenwerkingscontract

De inhoud van een samenwerkingsovereenkomst is sterk afhankelijk van de type samenwerking. Gebruiken jullie elkaars kennis of juist producten. De inhoud van het samenwerkingscontract is dus bepalend voor de vorm van samenwerking. Onderstaande zaken kunnen worden besproken in een samenwerkingsovereenkomst:

  • Welke partijen zijn er betrokken?
  • Omschrijving van de werkzaamheden
  • Met welk doel wordt de samenwerking opgezet?
  • Wat is de taakverdeling van de betrokken partijen?
  • Worden er vergaderingen ingepland?
  • Hoe worden de kosten en verdiensten gedeeld?
  • Wat gebeurt er bij geschillen?
  • Welke tijdsduur heeft de overeenkomst?
  • Hoe kan het samenwerkingscontract beëindigt worden?

Zeer waarschijnlijk zijn er voor jouw onderneming nog een aantal facetten die belangrijk zijn om op te laten nemen in de overeenkomst. Maak dit bespreekbaar en geef je wensen schriftelijk aan elkaar door.

Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Voor het opstellen van een samenwerkingscontract is het aangeraden om dit door een contractenrecht advocaat te laten doen. Als je online gaat zoeken vind je een ongetwijfeld een paar voorbeeld contracten die betrekking hebben op het contractenrecht. Deze zijn goed als leidraad te gebruiken, maar is niet puur gericht op de betreffende bedrijfstak, waardoor er zaken ontbreken die misschien wel heel belangrijk zijn voor jou.

Samenwerkingscontract beëindigen

In het contract zelf zijn er vast afspraken gemaakt over de tijdsduur van de overeenkomst en eventueel hoe deze overeenkomst beëindigt kan worden. Helaas kunnen hier geschillen ontstaan, denk bijvoorbeeld aan als je niet tevreden bent over de partij met wie je samenwerkt. Een samenwerkingsovereenkomst advocaat kan toetsen op welke manieren je uit het contract kunt komen.