Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Als een dienstverband tussen werkgever en werknemer eindigt met wederzijds goedvinden, worden de afspraken hiervan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Door in samenspraak afspraken te maken, is het niet nodig om toestemming voor het beëindigen van het contract aan te vragen bij kantonrechter of het UWV. Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Wat staat er in een beëindigingsovereenkomst?

Er zijn een aantal zaken die opgenomen dienen te worden in een vaststellingsovereenkomst alvorens deze rechtsgeldig is. De volgende gegevens dienen vermeld te zijn in een beëindigingsovereenkomst:

 • NAW (Naam, adres en woonplaats) van de werknemer
 • NAW (Naam, adres en woonplaats) van de werkgever
 • Reden van beëindigen van contract
 • Er dient duidelijk vermeld te staan dat het een wederzijds besluit is. Eventueel een 14 dagen bedenktijd, wordt deze niet opgenomen geldt een bedenktijd van 21 dagen. De werknemer kan in deze tijd afzien van de overeenkomst.
 • De beëindigingsdatum van het contract (belangrijk detail is dat er rekening gehouden dient te worden aan de opzegtermijn)
  Afspraken over de eindafrekening (bijv. vakantiedagen, vakantiegeld, overgewerkte uren etc.)
 • Datum en plaats van ondertekening

Bovenstaande gegevens zijn verplicht, daarnaast kunnen er nog andere zaken in de beëindigingsovereenkomst worden opgenomen, zoals:

 • Hoogte van de vergoeding
 • Pensioenafspraken
 • Dienen er werkspullen ingeleverd te worden, zoja wanneer
  Eventuele concurrentiebeding en/of geheimhoudingsplicht

Daarbij kunnen er nog veel meer zaken worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Heb je vragen hierover of wil je extra zaken opnemen in de vaststellingsovereenkomst? Benader dan een beëindigingsovereenkomst advocaat.

Vaststellingsovereenkomst opstellen

Als werkgever kan je in de situatie komen dat je een vaststellingsovereenkomst wilt opstellen voor een werknemer. Hier gelden natuurlijk een aantal regels en verplichtingen voor. Een aantal zaken zijn hierboven al besproken, uiteraard zijn veel beëindigingsovereenkomsten uniek. Dit heeft vooral te maken met het type arbeidscontract, opzegtermijn en eventueel een opzegverbod. Alle afspraken dienen schriftelijk worden opgesteld in een vaststellingscontract. Mondeling een vaststellingsovereenkomst bespreken is dus onmogelijk. Het is aangeraden om voor het opstellen van een beëindigingsovereenkomst een advocaat te raadplegen. De vaststellingsovereenkomst advocaat is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en kan je het best bijstaan bij een vaststellingsovereenkomst opstellen.

Beëindigingsovereenkomst controleren en/of beoordelen

Heb je van je werkgever een beëindigingsovereenkomst ontvangen en wil je deze graag controleren en/of laten beoordelen? De gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer dienen in deze overeenkomst opgenomen te worden. Een gespecialiseerde vaststellingsovereenkomst advocaat kan de vaststellingsovereenkomst toetsen op rechtsgeldigheid en eventueel zaken laten toevoegen die ontbreken. Toch kan het voorkomen dat er onduidelijkheid is over bepaalde zaken. Om het voor jezelf zo goed mogelijk af te sluiten en te zorgen dat je niet akkoord gaat met een slechte deal, is het aangeraden om de vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen of te laten controleren.

Vaststellingsovereenkomst advocaat

Bij het opstellen, controleren, wijzigen en/of laten beoordelen van een vaststellingsovereenkomst kunnen er veel vragen ontstaan. Heb je als werknemer recht op WW en worden openstaande kosten wel uitbetaald? Ook voor de werkgever is het verstandig om een aantal zaken te laten toetsen en duidelijk te hebben alvorens de vaststellingsovereenkomst getekend wordt. Een beëindigingsovereenkomst advocaat is op de hoogte van alle huidige wet- en regelgeving en zal zorgen voor de beste juridische dienstverlening. Benader dus een gespecialiseerde advocaat contractenrecht voor het opstellen, controleren, wijzigen en/of laten beoordelen van een vaststellingsovereenkomst.