VOF contract

Wat is een VOF contract?

De afkorting VOF staat voor Vennootschap Onder Firma. In een vof kunnen twee of meer personen een onderneming oprichten. Elke deelnemer brengt in een vof iets in, dat kan geld zijn, maar ook arbeidsuren en/of bijvoorbeeld goederen. In een vof contract worden zaken opgenomen die van toepassing zijn op de werkzaamheden, aansprakelijkheid, verdeling van de winsten en eventuele ingebrachte goederen.

Vennootschap oprichten

Om een vennootschapscontract op te richten is het niet nodig om deze bij de notaris te deponeren. De vof dient natuurlijk wel ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel, hier kun je vervolgens ook het vof contract deponeren.

Inhoud vennootschapscontract

Welke zaken dienen er opgenomen te worden in een vof contract? Online vind je veel vof voorbeeld contracten die de belangrijkste zaken opnemen. Als je zo een model gebruikt kan het zijn dat er voor jullie belangrijke onderdelen ontbreken. Onderstaande zaken zijn belangrijk om in ieder geval op te nemen in het vennootschapscontract.

  • Namen van vennoten
  • Datum van ingang
  • Welke goederen worden er ingebracht en door wie?
  • Is er inbreng van geld door de vennoten?
  • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de vennoten
  • Hoe is de salarisverdeling
  • Is er sprake van een tijdelijke vof?
  • Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.
  • Hoe worden geschillen opgelost?

Dit zijn de meest voorkomende zaken die worden opgenomen in een vof contract.

VOF contract opstellen

Zoals gezegd kun je online veel gratis voorbeeld contracten vinden. Deze kun je natuurlijk gebruiken voor het opstellen van het vof contract. Let wel dat deze misschien verouderd zijn en niet meer rechtsgeldig zijn. Om zeker te zijn dat het vennootschapscontract met in achtneming van de huidige wet- en regelgeving is samengesteld is het aangeraden om het vennootschapscontract op te laten stellen door een gespecialiseerde contractenrecht advocaat.

Wijzigen van VOF contract

Een vof contract kan met toestemming van de overige vennoten gewijzigd worden. Mocht je het vof contract gedeponeerd hebben bij de Kamer van Koophandel, is het belangrijk om het vernieuwde vennootschapscontract ook hier te wijzigen. Is er een geschil omtrent het wijzigen van het contract? Een gespecialiseerde advocaat kan dan bemiddelen.

VOF contract beëindigen

Als er om wat voor reden gestopt wordt met de vof, dient de vof ontbonden te worden. In geval van overlijden of doorgang zonder één van de vennoten is dit vaak al besproken in het contract. Het overeengekomen vennootschapscontract is dan ook leidend.